UTFLYKTER FRÅN LILLA GÅSVIK

Roslagen är ett kustområde i östra Uppland, norr om Stockholm. Till Roslagen räknas vanligen skärgården utanför Upplands kust och fastlandet närmast innanför, från Värmdön i söder till Älvkarleby i norr medan gränsen i väster är obestämd. Namnet på området kommer från den tid då det indelades i skeppslag som skulle utrusta roddlag i krigstid.